• Vstupné vyšetrenie (odber anamnézy, preštudovanie zdravotnej
  dokumentácie, návrh terapeutického postupu) – 100 eur – dĺžka sedenia orientačne 90 minút

 • Vstupné vyšetrenie dieťa a mládežník do 18 rokov – 70 eur

 • 1 akupunktúrne sedenie – 30 minút – 60 eur

 • Balík 4 sedení akupunktúry po 30 minút – 200 eur

 • Osobná konzultácia / kontrola stavu pred akupunktúrnym sedením alebo extra – 15 minút – 30 eur
 • Videokonzultácia / kontrola vo vopred dohodnutom termíne (What’s up, Face Time, Zoom) 15 minút – 30 eur
 • Aplikácia biodermálnych nití – 10 ks – 60 eur
 • Tejpovanie na akupunktúrnom sedení – 10 eur
 • Tejpovanie mimo akupunktúrneho sedenia Dr Kleinová – 30 minút – 30 eur
 • Moxovanie akupunktúrnych bodov vrámci akupunktúrneho sedenia – 10 eur
 • Moxovanie mimo akupunktúrneho sedenia – 30 minút – 30 eur
 • Zaškolenie do moxovania na doma – 30 minút – 30 eur
 • 1 sedenie s fyzioterapeutom – náplň podľa indikácie fyzioterapeuta – 35 eur

 • Ostatné individuálne požiadavky podľa dohody

Vyšetrenie a terapia nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Platba v ambulancii možná iba v hotovosti.

Comments are closed.