Aktuálny cenník (2022)

  • Vstupné vyšetrenie, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, návrh a plán terapie: 60 € /pokiaľ aj terapia na 1. sedení +30 €/
  • Každé  ďalšie sedenie 60 € /zahŕňa kontrolné vyšetrenie a terapiu podľa indikácie terapeuta/
  • Aplikácia biodermálnych nití v liečbe bolesti: 60 €  (10 ks) 
  • Bylinné preparáty: podľa aktuálneho cenníka
  • Konzultácia zdravotného stavu s doporučením ďalšieho postupu 50 €
  • Vypracovanie lekárskej správy v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku 50 €
  • Fyzioterapia – hodinové sedenie 40 €

Vyšetrenie a terapia nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Platba v ambulancii možná iba v hotovosti.

Comments are closed.