• Vstupné vyšetrenie, preštudovanie zdravotnej dokumentácie, návrh a plán terapie: 60 € /pokiaľ aj terapia na 1. sedení +30 €/

  • Každé  ďalšie sedenie 60 € /zahŕňa kontrolné vyšetrenie a terapiu podľa indikácie terapeuta/

  • Aplikácia biodermálnych nití v liečbe bolesti: 60 €  (10 ks) 

  • Bylinné preparáty: podľa aktuálneho cenníka
  • Konzultácia zdravotného stavu s doporučením ďalšieho postupu 50 €

  • Vypracovanie lekárskej správy v slovenskom, anglickom, nemeckom jazyku 50 €

Vyšetrenie a terapia nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Platba v ambulancii možná iba v hotovosti.

Comments are closed.