Diagnostika v tradičnej čínskej medicíne

Základom dobrej diagnostiky je, rovnako ako v medicíne západnej, podrobná anamnéza. Pýtame sa na okolnosti vzniku, priebeh a vývoj ťažkostí, s ktorými pacient prichádza, na iné ochorenia, na spôsob života, ktorý vedie, na užívané lieky či výživové doplnky, prechádzame si spolu zdravotnú dokumentáciu.

V čínskej medicíne nás však zaujímajú aj iné veci, napríklad ako pacient toleruje chlad či teplo, aké farby preferuje, akú emóciu často prežíva, akú chuť preferuje v strave, ako a koľko spí atď.

Súborom cielených otázok si urobíme základný obraz o pacientovi a jeho ťažkostiach, ktorý si následne upresníme a doplníme vyšetrením pulzu a jazyka.

Vyšetrenie z jazyka – ide o niekoľko sekundové pozorovanie vyplazeného jazyka, kedy si všímame jeho tvar, veľkosť, farbu, povlak, možný tras či vychýlenie, cievy pod jazykom. To nám dáva celkový prehľad o organizme človeka, o závažnosti ochorenia, niektoré konkrétne zmeny svedčia o oslabení či preťažení niektorého orgánu.

Vyšetrenie pulzu – pulzy hmatáme na obidvoch zápästiach, na troch pozíciách, v rôznych hĺbkach. Každá pozícia odpovedá zjednodušene povedané dvojici orgánov tela. Spolu s diagnostikou z jazyka nám dáva cenné informácie potrebné k nastaveniu vhodnej terapie, a taktiež je to výborný nástroj na sledovanie vývoja stavu pacienta počas opakovaných návštev, pri posudzovaní efektu nami zvolenej liečby.

Z ďalších vyšetrovacích metód môžeme spomenúť vyšetrenie pohľadom, posluchom, poklepom, pohmatom, rovnako ako v medicíne západnej.