Sezónna alergia očami tradičnej čínskej medicíny (TČM)

Alergia v ambulancii celostnej medicíny

Jednou z najčastejších príčin vyhľadania terapeuta Tradičnej čínskej medicíny, hlavne, v jarnom a letnom období, bývajú ťažkosti spojené s alergiou. Je však stále veľká skupina ľudí, ktorí netušia, že pomocou akupunktúry, bylinnej liečby, dietetiky či iných liečebných metód, s ktorými Tradičná čínska medicína pracuje, možno alergie ovplyvňovať, liečiť či v tom najlepšom prípade- im predchádzať.

My sa dnes bližšie pozrieme na alergie sezónne- peľové, ale veľmi podobne sa pracuje aj s alergiou celoročnou- napríklad na chlad, či roztoče. Paralely možno hľadať taktiež u kožných foriem alergie ale aj u astmy.

Západný pohľad na alergiu

Alergická nádcha je spôsobená nadmernou reakciou imunitného systému na niektoré alergény. Hlavnými klinickými prejavmi alergickej nádchy, ktoré alergici dobre poznajú, sú: upchatý nos, vodnaté nosné sekréty a kýchanie, začervenanie a svrbenie očí a očných spojiviek. V 20-tich percentách alergií býva popisované ich spojenie s astmou alebo alergia do astmy postupne prechádza.

Počet alergikov vo svete z roka na rok rastie, a to najmä v krajinách blahobytu, stresu a vysokej hygieny. Uznávaná je aj teória o nadužívaní antibiotík, či iných liekov v modernom svete, prispievajúca k tejto sa zvyšujúcej incidencii.

Alergia trochu inak

Z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny je alergia dôsledkom nedostatočnosti systémov obrannej Qi (zjednodušene povedané energie) pľúc, obličiek a sleziny, v kombinácii so zadržiavaním chronického vetra v nose.Na prvý pohľad to pôsobí zložito, ale poďme sa na to spolu pozrieť bližšie a preložiť si to do bežnej, nám zrozumiteľnejšej reči.

Za imunitu sú podľa Tradičnej čínskej medicíny zodpovedné najmä: pľúca, slezina a obličky. Pľúca a ich súvislosť s nosom je nám zrejmá, pľúca kontrolujú aj stav kože- takže tu si možno hľadať aj súvis napr. s alergickým ekzémom.

Čo si však predstaviť pod pojmom slezina? Nejde tu o slezinu ako orgán, ktorý poznáme u nás v medicíne západnej, ale o pojem, ktorý v sebe zahŕňa celé naše trávenie. A aký má trávenie súvis s alergiou? V Tradičnej čínskej medicíne sa hovorí, že zem je matka kovu- slezina patrí prvku zem, pľúca prvku kov- teda stav nášho trávenia (slabá matka) sa môže prejaviť na pľúcach (slabé dieťa).

To, čo naše trávenie najčastejšie zraňuje, je vlhko. To sa tvorí pri nadmernej konzumácii sladkých a múčnych jedál, mliečnych produktov, ťažko stráviteľných mastných pokrmov. Preto je tak dôležité dbať na našu stravu aj pokiaľ sme alergici- najlepšie, samozrejme, celoročne. Bol by predsa nezmysel užívať lieky či byliny na alergiu a popritom si stravou niekoľkokrát denne škodiť a brzdiť tým účinok liečby.

Obličky sú energetickým základom celého organizmu- ich sila je z časti zdedená, ale je tu aj časť ich esencie, ktorú my sami ovplyvniť môžeme- ide o spôsob, akým hospodárime s našou energiou- či sa nadmerne stresujeme doma alebo v práci, koľko odpočívame a regenerujeme, ako nakladáme s časom, ktorý nám je tu, na Zemi, daný.

Pod pojmom chronický vietor, nižšie v texte potom veterný chlad alebo veterné teplo rozumieme, zjednodušene povedané, prítomnosť alergénu, patogénu, na ktorý telo reaguje.

Liečba alergie

S liečbou sezónnej alergie by sa malo začať najmenej tri mesiace pred očakávaným začiatkom ťažkostí- takto si treba plánovať úvodné sedenie u terapeuta Tradičnej čínskej medicíny v ideálnom prípade. Pokiaľ ste to nestihli, nevadí, pomôcť Vám dokáže aj pri už rozbehnutých príznakoch ochorenia.

V terapii sa riadime obdobím, v ktorom k nám pacient prichádza. Behom peľovej sezóny sa lieči tzv. vrchol choroby (príznaky, prejavy), kedy vypudzujeme veterný chlad alebo veterné teplo, mimo peľovú sezónu sa zameriavame na riešenie tzv. koreňa (príčiny) ochorenia, teda na doplňovanie obrannej Qi pľúc, obličiek a na posilnenie sleziny.

V liečbe používame kombináciu akupunktúry a bylinných zmesí eventuálne medicinálnych húb. Počet sedení a intervaly medzi nimi prispôsobujeme na mieru aktuálnym ťažkostiam daného pacienta.

Terapiu sa vždy snažíme podporiť vhodnou dietetikou, brániacou nadprodukcii hlienov- spomenuli sme vyššie.

Kombinovaniu terapie so západnou liečbou nasadenou imunoalergológom sa určite,
netreba obávať – tu je naším cieľom túto západnú liečbu podporiť, eventuálne umožniť, aby pacient nepotreboval užívať vysoké alebo časté dávky antialergík. Popisuje sa, že v priebehu 3 po sebe idúcich alergických sezón sa príznaky pri dodržiavaní liečby a režimu dokážu výrazne zredukovať, niekedy až úplne odstrániť.

Na záver

Prajem nám všetkým, aby sme alergiám vedome dokázali predchádzať a ak sa im už nevyhneme, aby sme našli rýchlu, správnu a bezpečnú cestu na ich zvládnutie.

Budem rada, ak mi napíšete, či bol pre Vás tento článok prínosný na lucia@dr-kleinova.sk

Prajem Vám slnečné, optimistické a zdravé jarné dni

Vaša

 Dr.Kleinová